» :: آشنایی با تکنولوژی شکل دهی فلزات
در این محصول خلاصه ای از فرایند شکل دهی فلزات ارائه شده است
این محصول شامل بخش های زیر است
آشنایی با تکنولوژی نورد
آشنایی با آهنگری
آشنای با تکنولوژی کشش سیم
آشنایی با اکستروژن
شکل دهی سوپرپلاستیک
پرسکاری
این محصول برای دانشجویان رشته های مکانیک و متالوژی مواد می تواند مفید و جهت تحقیق و پروژه استفاده شود
خرید و دانلود محصول

1395/01/04
شکل دهی فلزات , آشنایی با تکنولوژی شکل دهی , فرمینگ , نورد , پرسکاری , کشش سیم , آهنگری , پروژه شکل دهی , شکل دهی , پروژه مواد , پروژه متالوژی , پروژه مهندسی متالوژی , مهندسی مواد , مهندسی مکانیک , پروژه اصول شکل دهی , اصول شکل دهی
تعداد صفخات : 54 |